Home › Uczenie się kluczem do sukcesu?

Uczenie się kluczem do sukcesu?

,,Ucz się, ucz, ponieważ edukacja do potęgi klucz! " - zapewne wielokrotnie usłyszałeś to od ludzi bardziej obytych. Jedni mówią, że okres zdobywania wiedzy jest niesamowity, a drudzy, że wspominają go jako najgorszy okres w ich życiu. Jak jest naprawdę? Nie można tego ustalić, bo dostrzegalnie widać, że zdania są podzielone.

Każdy po ukończeniu szkoły wysuwa osobistą opinię na ten temat.

Można zaobserwować, że osoby, które właśnie się uczą częstokrotnie narzekają, aczkolwiek z drugiej strony na myśl przychodzą historie mamy, w których tak niesamowicie wesoło wspomina lata przebyte w szkolnej ławce. Wydaje się, że nauczyciele wtedy byli całkiem innymi ludźmi, a ich nastawienie budziło zachwyt. Zdarzały się oczywiście osobliwości.

W tych czasach też są, aczkolwiek zwykle w przeciwną stronę.

Słowo "nauka" jest interpretowana przez każdego inaczej.

Potrzeba na to spojrzeć stronniczo. Niektórzy lekcją opisują całe swoje życie. Zdobywają wiedzę, którą mogą umieścić w danej dziedzinie, aczkolwiek nie uważają, że jest to za sprawką szkoły. Natomiast są osoby, dla których nauka kojarzy się tylko z tonami książek, ocenami wstawianymi do dziennika. Cóż, można by rzec, że w każdym z tych stwierdzeń jest trochę racji. Nie można zapominać, że ludziom, którzy zdobywają wiedzę, mają świetne wyniki jest łatwiej w życiu, ponieważ dostać się na należyte studia nie jest tak bardzo łatwo.
Jeżeli ktoś pragnie rozwijać się w kierunku np. medycyny, nauka jest niezastąpiona, a zdobyta wiedza będzie partnerować przez cały czas pełnienia swojego zawodu. Żadna pomyłka nie jest dozwolona.

Osoby, które posiadają problemy z wiedzy, mogą się rozwijać praktycznie.

Praca fizyczna góruje nad umysłową.

To jednak nie powinno zniechęcać młodych osób do zdobywania wiedzy, jako że z czasem docenią te godziny spędzone na żmudnym powtarzaniu nużącego materiału na egzamin. Podsumowując: zdobyta mądrość i umiejętności towarzyszą nam ciągle, a przykładem może być czytanie i pisanie. Edukacja wydaje niemało kluczy, a tylko do nas należy decyzja czy ich użyjemy..
Odwiedź url: geburtstagsglückwünsche